Sanace železobetonových konstrukcí a staveb z lomového kamene

 
Zadejte poptávku na sanaci kamenné stavby, na základě odborné diagnostiky sestavíme cenovou nabídku. Řešíme z velké části dopravní stavby a opěrné zdi.
keyboard_arrow_down
Kvalitně provedené sanace musí začít vždy před zahájením samotné realizace sanací. Nejdříve musí dojít k diagnostice stávajících stavebních prvků. Musí dojít ke komplexnímu zhodnocení celého souvrství a vyhodnocení poruch nosných prvků. Pokud není vytvořen projekt, vždy necháváme zhodnotit konstrukci technikům dodavatelů materiálů, které si k diagnostice zveme. Společně potom děláme zhodnocení povrchu, řeší se trhliny a způsob jejich statického zajištění, popřípadě nutnost vytvoření hydroizolačních vrstev, mechanických kotev, injektáží stěn vyplňujících dutiny, až po pasivaci výztuží, aplikace sanačních malt, popřípadě finální úpravy povrchů renovovaných ploch.

Pokud není určen sanační systém projektem, doporučíme nejvhodnější a nejmodernější produkty určené k sanacím. Technické zhodnocení a nabídka je samozřejmě zdarma v rámci našeho servisu směrem k zákazníkům.