Hydroizolace plochých střech

 
Renovujeme ploché střechy malých i vekých objektů. Řešíme také havarijní opravy, opravy střech a žlabů, renovujeme světlíky.

Reference naší firmy najdete zde.
keyboard_arrow_down

Polyuretanové stěrkové systémy TOP KVALITA

Hydroizolační systém na polyuretanové bázi lze způsobem aplikace přiblížit k materiálům s lidovým názvem tekutá lepenka. Svojí elasticitou, životností a komfortem při zpracování je však oproti dříve používaným materiálům na asfaltové bázi nesrovnatelně kvalitnější. 
  • asfaltové pásy
  • foliové systémy z PVC
  • beton
  • laminát
  • lehké kovy, pozink
​Používají se pro izolaci spodních staveb, plochých a tvarovaných střech, teras, balkonů, sprch, kuchyní, koupelen, luxferových výplní, atd. Obzvláště vhodné jsou tyto materiály pro opracování detailů, opravy starých PVC folií, průhledné izolace dlažby, havarijní opravy žlabů.

Aplikace materiálů je velmi snadná (váleček, štětec) a škála využití velice široká. Nabízíme proto také přímý prodej těchto materiálů.

PVC a TPO folie

Střešní foliové systémy jsou určeny především k izolacím plochých a mírně nakloněných střech především na průmyslových halách.
Typ folie je nutné určit dle typu podkladu a požadavku na vlastnosti materiálu. Součástí nabídky jsou také návrhy kotvení vytvořené přímo pro konkrétní střechu (typ kotev, počet kotev, rozmístění,...).
Fóliové systémy PVC-P obsahují změkčovadla (ftaláty), které představují 30-51 % hmotnostní podíl PVC. Jelikož ftaláty nejsou v PVC pevně vázány, uvolňují se do ovzduší, popřípadě se vyplavují. Fóliové systémy následně křehnou a postupně dochází k jejich degradaci. Praxe ukazuje, že 0,1 mm tloušťky fólie PVC znamená cca rok životnosti fólie. Fólie o tloušťce 1,5 mm při správné montáži vydrží cca 15 let. Po této době začne docházet k prvním defektům ve fólii způsobených stárnutím sytému. Vřele tedy doporučuji investovat do silnějších fólií, kde je vyšší životnost.


Jak renovujeme PVC folie?

Postup renovace PVC folie

Modifikované asfaltové pásy

Asfaltové pásy mají dlouhodobou tradici. Různými modifikacemi došlo k rozdělení asfaltových pásů na oxidované asfaltové pásy, asfaltové pásy modifikované syntetickým kaučukem (tzv. SBS pásy) a modifikované plastomerické APP pásy s vyšší tepelnou stálostí.

Před výběrem vhodného systému doporučujeme využít našich obchodně-technických specialistů, kteří zajistí správný a pro Vás nejvhodnější druh hydroizolace.