Chemicky odolné nátěry podlah

 
Potřebujete podlahu, kterou Vám nezničí první kapka oleje, která na ní ukápne? Nebo se ve Vašem provozu pracuje s celou řadou chemikálií, takže běžné podlahové stěrky by u Vás v žádném případě neobstály? Kontakujte nás a společně vybereme ten nejvhodnější podlahový materiál, který bude odpovídat Vašim požadavkům.
keyboard_arrow_down
Chemicky odolné podlahy jsou velmi specifické z důvodu různorodosti chemických látek, které na poptávanou podlahovou plochu působí. U tohoto typu podlah je velmi důležitá dokonalá diagnostika stavu podlahy před aplikací podlahových systémů. Též je zde velmi důležitá spolupráce investora s obchodně – technickým poradcem, který bude z naší firmy vyslán provést diagnostiku podlah a prostředí.

Při diagnostice se veškeré údaje o technických parametrech podlahy a poskytnuté údaje od investora o používaných chemických látkách, které budou působit na podlahu, pečlivě zanesou do poptávkového formuláře. Společně s vybraným nevhodnějším dodavatelem, který má v sortimentu svých výrobků materiál vhodný k ochraně dané podlahy, potom tvoříme nabídku.

V úvahu při výběru materiálů a technologií nanášení je nutné brát v úvahu několik často skrytých faktorů. Běžně se řeší kombinace chemikálií a jejich spolupůsobení na podlahovou plochu. Toto se stává často. Například v mořírnách, kdy jsou zcela běžné úkapy různých chemických látek na podlahu, kde se mísí a vzniká nová, většinou ještě agresivnější látka. Proto je důležité využít technickou podporu a nechat si zpracovat přímo z vývojových laboratoří výrobců doporučení, jaký materiál použít na dané zatížení.

Běžně se řeší ochrana proti:
  • ropným produktům
  • olejům
  • splaškové vodě
  • kyselinám a louhům
  • elektrolytům, apod.