Sanace mostů, propustků, viaduktů

 
Je nutné vyplnit dutiny nebo praskliny v železobetonových nebo kamenných nosných konstrukcích?

Používáme vysoce kvalitní injektážní materiály Maris Polymers. Aplikace konzultujeme s výrobcem těchto materiálů.

Kontaktujte naše technicko–obchodní poradce. Na základě odborného šetření sestavíme cenovou nabídku.
 
keyboard_arrow_down
Injektáže se používají všude tam, kde je nutné vyplnit dutiny nebo praskliny v železobetonových nebo kamenných nosných konstrukcích. Používají se též u objektů, kde je problém s nedostatečně vytvořenou nebo poškozenou izolací a dochází ke vzlínání vody. Podle druhu podkladu a požadavku na řešení problému se určuje vhodný způsob injektáže a s tím souvisí i vhodně zvolená injektážní hmota.

Injektáže, které nabízíme lze rozdělit do třech kategorií.

Vysokotlaké injektáže – vysokotlaké injektáže se používají zejména u železobetonu, který je schopen
vydržet vysoký tlak injektovaných pryskyřic. Pryskyřice se většinou používají polyuretanové.

Nízkotlaké injektáže – tyto injektáže (zpravidla do tlaku 0,6 Mpa) se používají u objektů jako jsou
mosty, viadukty, opěrné stěny atd. a jsou vytvořené z lomového kamene. Vysoké tlaky by stěnu mohli
poškodit, takže zde je bezpečnější použití nižších tlaků. Injektážní směsi jsou většinou na cementové
bázi s přidanými plastifikátory, bentonitem, křemenným pískem nebo jsou již připravené výrobcem
(v pytlích).

Gravitační injektáže – gravitační injektáže se používají například u cihelného zdiva, kde je problém se
vzlínající vlhkostí. Stěny se navrtají a pomocí gravitační injektážní sady se za použití injektážního
roztoku provádí vlastní injektáž.

Zavolejte našim technicko–obchodním poradcům. Vytvoří návrh použití injektážního sytému a vhodný typ injektáže.